ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Tisztelt Felhasználó !

Ön a FEROX Ingatlankezelő BT. (székhely: 1093. Budapest, Lónyay u. 3. fsz. 3.), cégjegyzékszám: 01-06-015319, Tel.: +361-217-1439, e-mail elérhetőség: info@ferox.hu, az elérhető http://www.ferox.hu honlapján (a továbbiakban: „Portálon”) kíván regisztrálni.

A Regisztrációval ön személyes adatait osztotta meg velünk. A közzétett jelen adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával (illetve a Portálon elfogadottként való megjelölésével) egyértelmű önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a FEROX Ingatlankezelő BT. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, - a Portálon történő jelentkezésben a Felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatokat, nevét, pontos lakcímét, telefonszámát, valamint az elektronikus levelezési címét ( továbbiakban együttesen: személyes adatát) azonosításához felhasználja, és az azonosítást követően az ügyfélkapuhoz történő  hozzáférési jogosultságot megadja. 

All rights Reserved. Made by Applion Computer Kft